This website was made as a part of a performance. More than 150 people received a letter from someone who you might not know, but who lives close to them. These letters linked to this website.This concept was developed during the COVID19-pandamic. We felt isolated and at the same time connected to the people who lived close to us, even though we often didn’t even know their names.

Deze website is onderdeel van een performance. Meer dan 150 mensen ontvingen en verstuurden brieven naar onbekende buurtbewoners. Deze brieven verwezen door naar deze website. Dit concept in ontwikkeld tijdens de COVID19 pandemie. We voelden ons geïsoleerd en tegelijkertijd verbonden met de mensen uit onze buurt, van wie we vaak niet eens de naam kenden.

In a time of social isolation,
how can we connect?
When you can’t touch,
share a physical space nor make eye contact…
When walls are separating us,
but we have words to say and songs to sing.
Can we still be heard?
Hoe kunnen we in een tijd van sociale isolatie verbonden zijn?
Wanneer je elkaar niet kan aanraken, geen fysieke ruimte deelt en geen oogcontact hebt.
Wanneer er muren zijn die ons scheiden, maar we woorden te zeggen hebben en liederen te zingen.
Wie hoort ons dan?

We are a group of young people with different nationalities that work together every week to make performances. We asked each other big questions, like: What is connection? Where is home? How can we feel that we belong? Then a virus locked us in our houses, and these questions became more relevant than ever. We wish we could share with you what we’ve done so far while breathing in the same air. Instead, we created a video for you and a proposal to stay connected. So pour yourself a cup of tea, sit down in your favorite chair and let us take you into a story. From the comfort of our houses into yours…

Wij zijn een groep jonge mensen met verschillende nationaliteiten die samenwerken om theatrale performances te maken. We stelde elkaar grote vragen, zoals: Wat is verbonden zijn? Waar is thuis? Hoe voelen we dat we ergens toebehoren? Toen sloot een virus ons op in onze huizen, en werden deze vragen relevanter dan ooit. We zouden met jullie willen delen wat we tot nu toe gedaan hebben, terwijl we dezelfde lucht inademen. Omdat dit niet mogelijk is, maakten we in plaats hiervan een korte video voor jou en doen we een voorstel om verbonden te blijven. Dus schenk jezelf een kop thee in, ga in je favoriete stoel zitten en laat je door ons meenemen in een verhaal. Vanuit de geborgenheid van onze huizen naar de jouwe….

For the translation of the chain letter instructions, click here:

Voor een vertaling van instructie van de kettingbrieven klik hier:

These are the letters we wrote to our neighbours.
And we invited them to continue this chain. 

Deze brieven stuurden wij aan onze buren.
En nodigden hen uit om de ketting voort te zetten.

Created and performed by:
Basak Layic
Parsa Adibi
Salih Soner Er
Seeryz Jalbout
Ayman Nadaf
Tarek Al Muazen
Faisal Alhalabi
Hanae Mouloud
Ammar Ahmed
Anas Rabaa
Jin Liang Li
Farouk Ebaiss
Created and directed by:
Mara van Nes
Tomas Leijen
Video edited by:
BarBara Hanlo
Mara van Nes
Paining on the front of letters by:
Parsa  Adibi
Website made by:
Wilbert Slagboom